Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met beperkingen
MEE Zuidoost Brabant
 Zonder verwijzing 
Locatie
Waalre

MEE Zuidoost Brabant

MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Daarnaast zetten wij onze kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking.

Bedrijfsprofiel

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met beperkingen

Uitgebreide omschrijving

Familie of vrienden kunnen u helpen bij een gesprek met uw gemeente, maar misschien wilt u juist hulp van iemand die u niet zo goed kent en die toch uw probleem heel goed begrijpt. En bij sommige vragen is er specifieke kennis en ervaring nodig om u goed te kunnen adviseren. Een clientondersteuner is een persoonlijk adviseur die u helpt uw persoonlijke situatie zo goed mogelijk te vertellen. Hij zoekt samen met u naar oplossingen voor de zaken waar u tegenaan loopt in relatie tot uw beperking, ondersteunt in de voorbereiding van een gesprek met  bijvoorbeeld de gemeente, maar ook als u vragen heeft over het besluit van de gemeente of het CIZ (voor langdurige zorg).

De cliëntondersteuners van MEE komen bij u op huisbezoek in Veldhoven of zoeken een andere geschikte plek om in gesprek te gaan. De essentie van cliëntondersteuning is dat iemand naast de cliënt staat en hem of haar met informatie, advies en voorlichting bij staat om een hulpvraag te verhelderen, de weg te vinden in zorgland en in het contact met de gemeenten, zorgkantoren, instanties en aanbieders.

De cliëntondersteuner van MEE is onafhankelijk en ondersteunt u dwars door de verschillende wetten van financiering heen. Er is geen "knip' tussen de gemeente (Jeugdwet-WMO) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw). Dus ook wanneer u bijvoorbeeld zorg ontvangt die betaald wordt via de Wet Langdurige Zorg of wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen.

De professionele cliëntondersteuners van MEE Zuidoost Brabant hebben veel ervaring met het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en/of chronische ziekte, zintuiglijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en autismespectrumstoornis (ASS). Zij weten waar u tegenaan loopt, kennen de wetten en regels waarmee u vaak te maken heeft en kunnen advies geven wanneer u uw zorg wilt wijzigen of overweegt naar een andere zorgaanbieder over te stappen.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Clientondersteuning kan eenmalig zijn, maar ook een meer langdurig karakter hebben. Het is heel goed mogelijk dat de kortdurende ondersteuning en adviezen van MEE u voldoende houvast geeft om verder op weg te gaan zonder dat een indicatie voor zorg nodig is.

Goed om te weten
In de wet is vastgelegd dat u gebruik kunt maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Onderdeel van de cliëntondersteuning van MEE Zuidoost Brabant is de sociaal juridische dienstverlening. De sociaal juridisch dienstverlener van MEE heeft veel kennis van wet- en regelgeving, de mogelijkheden van zorgindicaties, beschermingsmaatregelen (zoals bewindvoering), WIA, Wajong en PGB. Ook wanneer er problemen zijn met de zorgverzekering, het Zorgkantoor of Sociale Verzekeringsbank ondersteunt MEE u. Vaak is uitleg van wet- en regelgeving en bemiddeling voldoende om tot een oplossing te komen, zodat u weer zelfstandig verder kunt. Wanneer bemiddeling niet tot een oplossing leidt, kan de sociaal juridisch dienstverlener van MEE ondersteunen tijdens een eventuele klachten- of bezwaarprocedure.

Contact
U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuidoost Brabant en vragen naar een cliëntondersteuner.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
Zonder verwijzing
Productcode
Vestigingen Laan van Diepenvoorde 37, 5582LA Waalre
Leefdomeinen Informatie en advies
Leeftijd 0 tot 18 jaar, 18 tot 27 jaar, 28 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie en Thuis/ambulant

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Waalre 
 Hoofdvestiging
Laan van Diepenvoorde 37, 5582LA Waalre
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: