Crisisdienst buiten kantooruren
Lumens
 Zonder verwijzing 
Locaties
Eindhoven en Bladel

Lumens

Met elkaar bouwen we aan een sociaal veerkrachtige samenleving. Samen met partners in onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten, zorg en het sociale domein zorgen wij ervoor voor dat iedereen in Eindhoven en haar 21 regiogemeenten mee kan doen.

Bedrijfsprofiel

Crisisdienst buiten kantooruren

Uitgebreide omschrijving

De Crisisdienst van Lumens biedt hulp in noodsituaties buiten kantooruren. De crisisdienst wordt bemand door maatschappelijk werkers die in geval van crisis direct in actie kunnen komen. Ze bieden deskundige hulp en werken samen met andere professionele organisaties. Alle inwoners uit Zuidoost-Brabant en verwijzers kunnen hier terecht.

De Crisisdienst kun je bellen voor noodsituaties buiten kantooruren, telefoonnummer 040 – 2 530 350.

Wat is een crisissituatie?

Er is sprake van een crisissituatie als je in nood bent en direct hulp nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat een situatie thuis uit de hand gelopen is en je je onveilig voelt. Of omdat je in psychische nood bent. De crisisdienst is elke avond, nacht en ochtend van 17.00 – 09.00 uur bereikbaar op . In het weekend en op feestdagen zijn we 24 uur bereikbaar op dit nummer.

Wat doet de Crisisdienst?

We bieden hulp in noodsituaties. Wanneer je contact opneemt bekijken we wat de crisis is en hoe we die op dat moment kunnen oplossen. Jouw veiligheid staat hierbij voorop. De medewerker van de Crisisdienst kan tijdelijk de regie nemen en praktische zaken regelen, zoals tijdelijk onderdak of doorverwijzing naar geschikte aanvullende hulp. Veel crisissituaties kunnen telefonisch worden  opgelost, maar als het nodig is kan er binnen een uur iemand bij je zijn.

Je mag ook bellen voor iemand anders. In dat geval ben je zelf misschien niet in nood, maar bel je voor een ander die dat zelf niet kan.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Meldpunt verward gedrag/meldpunt psychische zorg

Elke gemeente heeft een meldpunt voor mensen met verward gedrag / psychische zorg. Met mensen met verward gedrag, bedoelen we mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen waardoor het risico bestaat dat zij zichzelf of anderen iets aandoen. Inwoners en verwijzers uit de volgende gemeenten kunnen meldingen doen: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Geldrop, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Mierlo, Someren, Reusel-de Mierden, Valkenswaard en Waalre.

Overige diensten

Ben je niet direct in nood maar schreeuwt jouw thuissituatie wel om professionele hulp? Dan kan het zijn dat onze collega’s van Lumens jou goed kunnen helpen.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
Zonder verwijzing
Productcode
Vestigingen
Leefdomeinen Lichamelijke gezondheid en Geestelijke gezondheid
Leeftijd 0 tot 18 jaar, 18 tot 27 jaar, 28 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder
Locatie ondersteuning Thuis/ambulant

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Eindhoven 
 Hoofdvestiging
Lumens Eindhoven - Hoofdkantoor
Beemdstraat 29, 5653MA Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen
Bladel 
 Nevenvestiging
Lumens
Beatrixlaan 1-A, 5531HA Bladel
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: