Bekijk 35 diensten in het sociaal domein

 • Langer Thuis Kompas

  Langer Thuis Kompas

   Zonder verwijzing 
  Ouderen willen, en moeten, zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, maar dit moet wel op een veilige en verantwoorde manier mogelijk zijn. Om inwoners en mantelzorgers van...
 • Lumens

  Algemeen Maatschappelijk Werk

   Zonder verwijzing 
  Soms gaat het even niet zo lekker. Dat is heel gewoon. Iedereen heeft dagelijks kleine of grote vragen: geldzorgen, onrust in de buurt, relatieproblemen, opvoeding, eenzaamheid en...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Logeergezin

   Zonder verwijzing 
  Vrijwilligers bieden praktische ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen verslaving herstel

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt en zelfhulpgroepen ondersteunt. Wat is zelfhulp? Zelfhulp is...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met beperkingen

   Zonder verwijzing 
  Familie of vrienden kunnen u helpen bij een gesprek met uw gemeente, maar misschien wilt u juist hulp van iemand die u niet zo goed kent en die toch uw probleem heel goed begrijpt....
 • Zorgregelhulp (Mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner)

  Mantelzorgmakelaar

   Zonder verwijzing 
  Mantelzorgers staan er met een mantelzorgmakelaar niet alleen voor. Ik help met het regelen van zorg en ondersteuning. Met actuele kennis van wetten en regels ken ik de weg naar...
 • Lumens

  House of Inner Strenght (HIS) voor mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting

   Zonder verwijzing 
  House of Inner Strength (HIS) is een veilige plek waar mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting vanuit het hele land terecht kunnen en geholpen kunnen worden. Het HIS staat...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen voor mantelzorgers en familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt en zelfhulpgroepen ondersteunt. Wat is zelfhulp? Zelfhulp is...
 • Zorgregelhulp (Mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner)

   Zonder verwijzing 
  Wat is het? Een cliëntondersteuner Wlz staat naast de cliënt en ondersteunt bij allerlei zaken rondom het regelen van langdurige zorg. Het gaat dan om zorg uit de...
 • Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

  Terecht! informatie- en adviespunt voor (ex-) sekswerkers

   Zonder verwijzing 
  Het nieuwe inloop- en adviescentrum Terecht! voor (ex-) sekswerkers is een initiatief van Leger des Heils in samenwerking met Avans Hogeschool. Samen met studenten en...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Sociaal juridische dienstverlening

   Zonder verwijzing 
  Onderdeel van de onafhankelijke cliëntondersteuning geboden door MEE Zuidoost Brabant is sociaal juridische dienstverlening. De sociaal juridisch dienstverlener van MEE heeft...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen sociale relaties

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt. Ook ondersteunen zij zelfhulpgroepen. Wat is zelfhulp? Zelfhulp...
 • Zorgregelhulp (Mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner)

   Zonder verwijzing 
  Wat is het? Volledig in het belang van de mantelzorger -onafhankelijk van instanties- help ik je met het organiseren van zorg en ondersteuning. Gericht op de situatie en wensen...
 • Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

  Zelfhulpgroepen Geestelijke gezondheid

   Zonder verwijzing 
  Wat doen we? Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een organisatie die lotgenoten bij elkaar brengt en zelfhulpgroepen ondersteunt. Wat is zelfhulp? Zelfhulp is...
 • MEE Zuidoost Brabant

  Cursussen voor cliënten en hun netwerk

   Zonder verwijzing 
  MEE organiseert regelmatig cursussen en gespreksgroepen voor mensen met een beperking en hun omgeving. Dit doen we wanneer er veel vragen zijn om bepaalde vaardigheden aan te...